Mýtus o stvoření muže a ženy
Na počátku věků stvořil velký duch Biama muže a ženu a ti potom svými písněmi vytvořili nejdříve duše zvířat a ptáků, a zvukem didgeridoo i jejich skutečné podoby.

 

 

 

Didgeridoo – Yedaki
Didgeridoo se zrodilo v severní časti austrálie – Northern Therritory. V podstatě lze říci že se jedná o dutou větev jenž hráč rozeznívá volnou vibrací svých rtů. Domorodí obyvatelé austrálie v severovýchodní části Arnhemské země udržují tradici výroby a hraní didgeridoo již po tisíce let. Členové klanu Yolngu stejně jako většina ostatních domorodců neřekne nástroji jinak než Yedaki. Název Didgeridoo pochází patrně od prvních bělošských osadníků, kteří jím interpretovaly zvuk, který z nástroje při domorodém stylu hry vychází: di-ta-ri-doo.

Má se za to , že australští domorodci používají didgeridoo přes 40 000 let. Nejstarší dochované záznamy ve formě jeskyních maleb v Northern Territory jsou staré 2000 let.
Eukalyptové stromy, z nichž se Yedaki vyrábí jsou přirozeně duté působením termitů, kteří žijí v zemi pod nimi. Do kmenů kladou vajíčka a larvy pak vyžírají dutiny stromu. Naprostá většina Yolngu vyrábí Yedaki z eukalyptu druhu Bloodwood, Woolybutt a Stringybark.
Domorodý výrobce Yedaki má cit pro nalezení stromu z něhož se má stát nástroj. Ten poté odstraněním části kůry a poklepáním zjistí, jestli je kmen patřičně dutý. Zkušený Yolngu je schopný z tohoto zvuku usoudit jaká dutina stromu je a kde přesně provést řez.

Kultura australských domorodců
je povážována za jednu z nejdéle přežívajících na světě. Nejstarší důkazy pocháží z jeskyních kreseb v Malakunanya – jenž se datují do období před 50 000 lety. Aboridžinci žili vždy jako nomádi, přičemž každý klan měl své teritorium. Všichni ale měli jedno společné a to důvěrný vztah a porozumění k zemi. Toto intimní spojení s přírodou byl základ jejich spirituálního života. Vznik země, lidí a zvířat vychází z příběhu o Dreamtime – věků snění, jenž odpovídá „ času před časem“ nebo také „době stvoření všech věcí". Pro aboridžince je minulost stále žijící v přítomnosti a setrvá i v budoucnosti. Duchové předků a jejich moc neodešli, jsou přítomny ve formách do kterých se proměnily na konci věku snění. Tak praví příběhy jenž se předávají věky po generace a stávají se součástí přítomného snění každého jednotlivce.

Mírou znalostí namísto hmotných majetků získával každý domorodec status v jejich společnosti a kultuře.Umění je vyjádření znalostí a proto i známkou autority. Používáním rodových kreseb a vzorů stejně jako obřadních iniciací získává člen kmene svojí identitu, práva a odpovědnosti. Malby a bytosti předků v nich patřili klanu stejně tak jako Země samotné.

Kultura a způsob života domorodců se dramaticky změnil přistání kapitána Jamese Cooka na východní pobřeží země v roce 1770 a jeho objevením „neobydlené země“. Britská kolonizace a osídlovaní austrálie měla katastrofické důsledky na celou populaci domorodců. Evropané rozšířili nemoci, přivlastnili si úrodnou půdu a zdroje vody. Představili také domorodcům alkohol, na který nemají přirozenou odolnost a s kterým jejich komunita neměla dřívější zkušenost a povědomí jak s takovou společenskou hrozbou jednat. Tento problém trvá dodnes. Důsledkem nemocí, ztráty země a přímého násilí a zotročováním klesla populace domorodců v letech mezi 1788 -1900 o 90%! Ztráta území a vynucené opuštění posvátných uzemí, jako přímí důsledek „invaze“ se stali smrtelným úderem domorodým komunitám a jejich kulturnímu a důchovnímu životu, jenž byl nezbytný pro udržení jednoty a blahobytu kmenových společenstev.
Až o mnoho let později získali domorodci v referendu status právoplatných australských občanů. V roce 1976 bylo domorodcům návráceno 36% území Northern Therritory.
Histrorický okamžik byla oficiální omluva australského premiéra v roce 2008 všem domorodcům za desetiletí státem podporovaných útlaků a příkořích způsobených domorodcům a jejich kultuře.
Již od 60tých let min. st. roste zájem “bělochů” o domorodou kuluru a a způsob života, tradiční malby a hudbu z níž nejzřeteněji zaznívá Yedaki – Didgeridoo.

Mistrem, výrobcem a nejvyšší autoritou mezi klany všeobecně je dnes Djalu Gurruwiwi z kmene Galpu.